Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru koşulları

  • Programa Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.
  • Bu programların dışında Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık, Psikoloji, Özel Eğitim ya da Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanındaki lisans programlarından mezun olanlar bilimsel hazırlık programına kabul edilebilirler.

Başvuru için gerekli belgeler

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için)
  • Ulusal ve / veya uluslar arası kuruluşlar tarafından (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) yapılan sınavlarda ya da Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan sınavda en az 50 ve eşdeğer düzeyde puan aldığını gösterir belge
  • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.