MENU

Psikoloji Yüksek Lisans programlarında işleyeceğiniz bütün derslerin kaynakları İngilizce olduğu için okuma ve okuduğunu anlama konusunda yeterli derecede İngilizce becerinizin olması gerekmektedir. Bu nedenle, başvuran öğrenci adaylarından İngilizce yeterliliklerini gösteren bir belge talep edilmektedir.

Herhangi bir İngilizce Puanınız yoksa ilgili programın Başvuru, Sınav ve Kayıt Takvimi içerisinde belirtilen tarih ve yerde gerçekleştirilecek olan Okan İngilizce Yeterlilik Sınavına ücretsiz olarak girerek bu sınavdan alacağınız puanı başvuru için kullanabilirsiniz.

Hayır, Üniversitemiz bünyesinde yüksek lisans öğrencilerine İngilizce hazırlık eğitimi verilmemektedir.

Hayır, Okan İngilizce Yeterlilik Sınavı için sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Klinik Psikoloji (Sağlık Odaklı), Klinik Psikoloji (Yetişkin Odaklı), Klinik Psikoloji (Travma Odaklı) Yüksek Lisans Programlarına alan dışı başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, Psikoloji (Gelişim Odaklı) Yüksek Lisans Programına başvuru yapılabilmektedir. Başvurduğunuz programa kabul edildiğiniz takdirde sizden bir yıllık bilimsel hazırlık eğitiminizi tamamlamanız beklenir. Bilimsel Hazırlığı tamamladıktan sonra kabul edildiğiniz yüksek lisans programına devam edebilirsiniz. Bilimsel Hazırlık programı hakkındaki ayrıntılı bilgiyi başvuracağınız yüksek lisans programının internet sayfasından alabilirsiniz.

Klinik Psikoloji (Sağlık Odaklı), Klinik Psikoloji (Yetişkin Odaklı), Klinik Psikoloji (Travma Odaklı), Psikoloji (Gelişim Odaklı) Programları tezli ve tezsizdir.

Tezli Programa Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun belirleyeceği kontenjan doğrultusunda, öğrencinin kayıt olduğu dönemin bir sonraki döneminde, başarı durumuna göre (Lisans Genel Not Ortalaması, Yüksek Lisans Not Ortalaması, ALES puanı kullanılarak hesaplanacaktır) sınırlı sayıda öğrenci alınacaktır.

Yazılı bilim sınavının amacı, adayların standart bir psikoloji eğitiminde kazanmaları beklenen temel bilimsel yöntem ve psikoloji bilgisine sahip olma düzeylerini değerlendirmektir. Bu sınav şu alanları içerir:

Araştırma Yöntemleri, Öğrenme Psi., Gelişim Psi., Sosyal Psi., Bilişel Psi., Kişilik Kuramları Psikopatoloji

Sınavımız yazılı olarak yapılmaktadır.

Hayır, başvuru sürecinde sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Evet, program ücretini taksitli ödeyebilirsiniz. Program ücreti ödemeleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü ile iletişime geçebilirsiniz.