Akademik Kadro

MENU
Gamze Giray
Arş. Gör. Gamze GirayEğitim Yönetimi ve Denetimi

Ek Görevli Öğretim Elemanları

  • Prof. Dr. Ayşe Pamukçu
  • Prof. Dr. Deniz Saral
  • Doç. Dr. Ebru Oğuz
  • Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Köklü
  • Dr. Öğr. Üyesi Sedef Koç
  • Dr. Öğr. Gör. Ali Akdoğan