Akademik Kadro

MENU

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ek Görevli Öğretim Elemanları

ÜNVANIADI SOYADI
Prof. Dr. Ayşe Pamukçu
Prof. Dr. Deniz Saral
Doç. Dr. Ebru Oğuz
Yrd. Doç. Dr. Muharrem Köklü
Yrd. Doç. Dr. Sedef Koç
Dr. Ali Akdoğan