Çeviribilim

MENU
Çeviribilim

Çeviribilim programı, akademik çalışmalar yapmayı hedefleyen araştırmacılara yönelik bir programdır. Programın amacı, Türkiye’nin pek çok üniversitesinde açılmış ve açılmakta olan mütercim-tercümanlık bölümlerinin ihtiyacı olan bilimsel donanımlı öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır. Kuram, tarih, eleştiri ve uygulama alanındaki çeşitli dersler, katılımcıların kendi araştırma konularına çeviribilim perspektifiyle yaklaşmalarını sağlayacak bir çerçeve sunmaktadır.

Prof. Dr. Ayşe Dilek Erbora
Program Başkanı