İstanbul Okan Üniversitesi

MENU

Okan Üniversitesi’nin araştırma ve proje geliştirme kapasitesinin iş yaşamına en etkin bir şekilde duyurularak iş yaşamına, toplumsal ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası proje ortaklıkları ve fon imkanları oluşturulması konusunda tüm ilgili akademik birimlere gerekli desteğin verilmesini sağlayacaktır.

Projeler ve çalışmalar çerçevesinde önemli yönergeler;