Okan Üniversitesi

2013 - 2014 Akademik Takvim

MENU
01-29 Mart 2013Yurt Kaydı (Erken Mali Kayıt)
01-29 Mart 2013Mevcut Öğrenci Erken Mali Kayıt
01 Temmuz-29 Ağustos 2013Yatay Geçiş Başvuruları
15 Temmuz-16 Ağustos 2013Erken Başvuru (Lisansüstü)
01-23 Ağustos 2013Yurt Kaydı (Mali Kayıt)
01-23 Ağustos 2013Mevcut Öğrenci Mali Kayıt
08-09 Ağustos 2013Ramazan Bayramı (1.-2.gün)
19 Ağustos-13 Eylül 2013Kesin Kayıt (Lisansüstü)
19-29 Ağustos 2013ÇAP / YANDAL Başvuruları
26 Ağustos-13 Eylül 2013Ders Kaydı
30 Ağustos 2013Zafer Bayramı
02-06 Eylül 2013Yeni Öğrenci Kayıtları
02-10 Eylül 2013Muafiyet-İntibak Başvuruları
06 Eylül 2013Yabancı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı (Lisansüstü-Çeviribilim)
09 Eylül 2013Bilim Sınavı ve Mülakat (Lisansüstü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Çeviribilim)
10 Eylül 2013Mülakat (Lisansüstü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Çeviribilim-Moda-Resim-Sinema TV)
11 Eylül 2013Mülakat (Doktora-Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
11 Eylül 2013Yabancı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı
12 Eylül 2013Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Yüksek Lisans-Sosyal Bilimler Enstitüsü)
13 Eylül 2013Mülakat (Lisansüstü-Fen Bilimleri Enstitüsü-Aynı gün sonuçların ilanı)
16 Eylül 2013Derslerin Başlaması / Yabancı Dil Hazırlık Derslerinin Başlaması
23-27 Eylül 2013Ders Ekleme/ Bırakma
15-18 Ekim 2013Kurban Bayramı
29 Ekim 2013Cumhuriyet Bayramı
27 Aralık 2013Derslerin Bitimi
27 Aralık 2013Bahar Yarıyılı için açılacak derslerin Rektörlüğe bildirilmesi için son gün
01 Ocak 2014Yılbaşı
01-31 Ocak 2014Dönem Kayıtları (Lisansüstü-Fen Bilimleri Enstitüsü)
02 Ocak-15 Ocak 2014Yarıyıl Sonu Sınavları
02-20 Ocak 2014Dönem Sonu Not Girişleri
03 Ocak 2014Ara Dönem Hazırlık Yeterlik Sınavları
13-17 Ocak 2014Tez / Proje Çalışmaları (Lisansüstü)
13-31 Ocak 2014Dönem Kayıtları (Lisansüstü-Sosyal Bilimler Enstitüsü)
16 Ocak-10 Şubat 2014Ara Tatil
21 Ocak 2014Dönem Sonu Notlarının Rektörlüğe teslimi için son gün (Fakülteler tarafından)
21 Ocak-24 Ocak 2014Anadolu Buluşması
21-28 Ocak 2014ÇAP / YANDAL Başvuruları
21-28 Ocak 2014Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları
21-28 Ocak 2014Kurumlar Arası Ön Lisans Yatay Geçiş Başvuruları
30 Ocak 2014Mülakat (Lisansüstü-Fen Bilimleri Enstitüsü-Aynı gün sonuçların ilanı)
30 Ocak 2014Mülakat (Lisansüstü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Moda-Resim-Sinema TV)
03-10 Şubat 2014Ders Kaydı
03-08 Şubat 2014Bütünleme Sınavları
03-10 Şubat 2014Bütünleme Sınavları Not Girişleri
10 Şubat 2014Derslerin Başlaması / Yabancı Dil Hazırlık Derslerinin Başlaması
11 Şubat 2014Bütünleme Sınavları Notlarının Rektörlüğe teslimi için son gün (Fakülteler tarafından)
17-21 Şubat 2014Ders Ekleme / Bırakma
05 Mayıs 2014Yaz Okulu için açılacak derslerin Rektörlüğe bildirilmesi için son gün
13-14 Mayıs 2014Bahar Şenliği
16 Mayıs 2014Derslerin Bitimi
16 Mayıs 20142014 Güz Yarıyılı için açılacak derslerin Rektörlüğe bildirilmesi için son gün
20-30 Mayıs 2014Yarıyıl Sonu Sınavları
20 Mayıs-02 Haziran 2014Dönem Sonu Not Girişleri
26-30 Mayıs 2014Tez / Proje Çalışmalarının (Lisansüstü)
26 Mayıs-13 Haziran 2014Dönem Kayıtları (Lisansüstü)
30 Mayıs 2014Yabancı Dil Hazırlık Derslerinin Bitimi (16 Hafta)
31 Mayıs 2014Mezuniyet Töreni
03 Haziran 2014Dönem Sonu Notlarının Rektörlüğe teslimi için son gün (Fakülteler tarafından)
04 Haziran 2014Yılsonu Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavları
09-14 Haziran 2014Bütünleme Sınavları
09-16 Haziran 2014Bütünleme Sınavları Not Girişleri
17 Haziran 2014Bütünleme Sınavları Notlarının Rektörlüğe teslimi için son gün (Fakülteler tarafından)
17-20 Haziran 2014Kayıt (Mali kayıt-Derse kesin kayıt)
23 Haziran-15 Ağustos 2014Yaz Okulu (Ön Lisans-Lisans-Lisansüstü)
11-18 Ağustos 2014Dönem Sonu Not Girişleri
19 Ağustos 2014Dönem Sonu Notlarının Rektörlüğe teslimi için son gün (Fakülteler tarafından)