Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU
  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için - İlgili alan puanı)
  • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdikli örneği ya da mezun olunan üniversiteden onaylı örneği
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.