Programın Yapısı

MENU

Ortodonti doktora eğitiminin ilk 4 dönemi teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır. Bu dersleri başarı ile geçen öğrenciler 4. dönemin sonunda, doktora yeterlilik sınavına girmektedir. Öğrenci bu sınavda başarılı olduğu takdirde, tez önerisini en geç 6 ay içinde tez izleme komitesine sunmalıdır. Tez önerisi kabul edildiği takdirde, Sağlık Bilimleri Enstitü kuruluna bildirilir. Tez çalışması, Tez İzleme Komitesi tarafından izlenir. Öğrenci, doktora yeterlilik sınavından sonra ise yine 4 dönem sürecek doktora tez çalışması yapmakla yükümlüdür. Ortodonti Doktora derecesi alabilmek için öğrencin en az 240 AKTS kredisini 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması ve tez savunmasını başarıyla tamamlamalıdır.