Akademik Kadro

MENU

Hemşirelik (Tezli / Tezsiz)

Ek Görevli Öğretim Elemanları

ÜNVANIADI SOYADI
Prof. Dr. Nevin Kanan
Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin
Doç. Dr. Dilek Özmen
Doç. Dr. Nazmiye Kocaman
Doç. Dr. Sezgi Çınar Pakyüz
Yrd. Doç. Dr. Esra Uğur