Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Hemşirelik Doktora programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır.

Doktora programına başvurabilmek için adayların;

 • YÖK’nca belirtilen Hemşirelik alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olma ön koşulu aranır.
 • Yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.5 veya muadili bir puana (75 ve üzeri) sahip olmaları gerekmektedir.
 • ALES sınavından sayısal puan türünde en az EA 55 puan almış olmaları (İlgili alan puanı),
 • Yabancı Dil: YDS:60, TOEFL-IBT: 66, TOEFL-CBT: 184-186, TOEFL-PBT: 514-516 almış olmaları,
 • Mülakat sınavında başarılı olmaları beklenmektedir.

Adayların genel başarı notu, ALES puanlarının % 60'ı ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan notun % 40'ının hesaplanması sonucu bulunur. Genel başarı notunun alt sınırı her yıl Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

*Hemşirelik doktora programına kabulde başarılı sayılması için önerilen taban puan 65’dir.
** Öğrenci kontenjanı 2014 güz dönemi için 5 kişidir.
***Niceliksel ve niteliksel notlar ağırlandırılarak, ağırlıklı notuna göre sıralandırılan adaylardan kontenjan dâhilindeki en yüksek puanlı olanlar, programa kabul edilir.

Doktora Programına Kabul Süreci Akış Şeması

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN BAŞVURUSU ALINAN ADAYLARIN HEMŞİRELİK BÖLÜM BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
(Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvuru sürecinde istenir ve bölüm başkanlığına iletilir)

 • BAŞVURDUĞU HEMŞİRELİK ALANINI DA İÇEREN BAŞVURU DİLEKÇESİ
 • ÖZGEÇMİŞ
 • ALES SONUÇ BELGESİ (EA 55)
 • YABANCI DİL BELGESİ (YDS 55, TOEFL-IBT 66,PTE 50)
 • YÜKSEK LİSANS TRANSKRİPTİ VE MEZUNİYET BELGESİ/DİPLOMASI VEYA SURETİ
 • NÜFUS CÜZDANI
 • 3 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
 • 2 TAVSİYE MEKTUBU (tercihen yüksek lisans programı danışman öğretim üyesi ve çalıştığı kurum amirleri)
 • NİYET MEKTUBU (doktora amacını kısaca açıklayan bir yazı) - örnek belge
 • Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kadıköy Finans Market Şubesi Yüksek Lisans -
  TR45 00015 00158007299003625 nolu hesaba 100.00 TL harç bedelinin yatırıldığına dair dekont

Başvurusu kabul edilen adaylar için süreç basamakları:

 • Mülakat tarihi ve jürisinin belirlenmesi ve adaylara duyurulması
 • Mülakat sonuçlarının açıklanması
 • Kabul edilen adayların bölüm başkanlığınca danışmanlarının ve ders programlarının belirlenmesi
 • Adayların danışmanları ile çalışma planı oluşturması
 • Öğrencilerin ders kayıtlarının yapılması