Akademik Kadro

MENU

Hemşirelik

Ek Görevli Öğretim Elemanları

ÜNVANIADI SOYADI
Prof. Dr. Nevin Kanan
Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin
Doç. Dr. Sezgi Çınar Pakyüz
Doç. Dr. Dilek Özmen
Yrd. Doç. Dr. Esra Uğur