Müdürün Yazısı

MENU

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında bilime katkı yapacak, insanlar yetiştirmek hedefindedir.

Toplum sağlığını geliştirmede en önemli bilim dallarından olan ‘Beslenme ve Diyetetik’, ‘Hemşirelik’, ‘Sağlık Yönetimi’, ‘Sağlıkta Kalite Yönetimi’, ‘Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’, ‘Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’, ‘Spor Fizyolojisi’, alanlarında yüksek lisans ve ‘Sağlık Yönetimi’, ‘Beslenme ve Diyetetik’ ve ‘Hemşirelik’ alanlarında doktora programları ile sağlık sektörüne yetkin insanlar yetiştirirken toplum sağlığına da dolaylı katkı sağlıyoruz.

Bu bilim dallarında insan gücü açığı çok yüksektir. Bu açığı kapatmak için üniversitelerde yeni lisans programları açılmasına karşın akademisyen sayısı var olan programlar için bile yetersizdir. Bu nedenle yüksek lisans ve doktora programlarının önemi büyüktür.

Öğrencilerimizin bitirme projeleri veya tezleri mutlaka bir bilimsel bildiri, bir ulusal veya uluslararası yayın oluyor. Öğrencilerimizi doktora yapmak için teşvik ediyoruz. Bilimsel düşünmeyi ilke edinmiş, merak eden, araştıran, özgür düşünen, yaratıcı, alanında yetkin, etik değerlere bağlı, bilimsel bilgi üreten, tartışan, ürettiği bilimsel bilgileri topluma sunan bilim insanları yetiştirmek için çalışıyoruz.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize başarılar dilerim.