Ortodonti

MENU

Ortodonti doktora programının amacı; klinik alanda yetkin olan; anomalilere neden olan etkenleri belirleyerek önleyici ve durdurucu ortodontik tedavi uygulamalarını gerçekleştirebilen, anomalileri tanımlayarak hastaları bilinçlendirebilen, tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan; tedavi sürecini etik ilkeler doğrultusunda ve tıbbi yaklaşım anlayışı çerçevesinde uygulayabilen, tedavi uygulamaları sürecinde gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilen, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, bilimsel araştırma da yürütebilecek ve yorumlayabilecek donanımda, Ortodontinin uğraş alanına giren konularda ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul gören özgün araştırmalar gerçekleştirebilen ve bu araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunan insan kaynağı yaratmaktır.