Sağlık Yönetimi

MENU
Sağlık Yönetimi

Ülkemizde, kamu ve özellikle özel sağlık kurumu sayısının hızlı bir şekilde artması, tıp teknolojisinin her geçen gün artması, gelişmesi ve değişmesi, sağlık turizminin gün geçtikçe önem kazanması, ilaç sektörü ve medikal sektördeki gelişmeler ve büyümeler, nitelikli sağlık yöneticisi ihtiyacını doğurmaktadır.

Bölümümüz, alanında söz sahibi, birçoğu sağlık hizmetleri sunumunun içinden gelen öğretim üyeleriyle; ülkemizdeki sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların ihtiyacına cevap verecek, çağdaş yönetimi bilen, etik değerlere sahip, hasta ve çalışan haklarına saygılı, kaynakları etkin kullanan, yabancı dil bilen sağlık yöneticileri yetiştirmek gayretindedir.

Programa kabul edilen öğrenciler, bir yıl süren zorunlu İngilizce dili hazırlık eğitiminden sonra, dört yıl boyunca mesleki dersler alacaktır. Böylece programdan mezun olan öğrencilerin mesleki performanslarını, dil açısından da geliştirmeleri ve uluslararası alanda da etkin olabilmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin; 2. ve 3. sınıftan sonraki zorunlu stajları, sekizinci yarıyılda hazırlayacakları kredili bitirme projesi, sağlık sektöründeki yöneticilik kariyerlerine uygun ve uygulamaya yönelik bir başlangıç çalışması olarak kurgulanmıştır.