Duyurular

ERASMUS + Personel Hareketliliği başvuruları

17 Ekim 2016

2016-2017 Akademik Yılı’nda üniversitemizden ERASMUS + Personel Hareketliliği’ne katılmak isteyen Okan Üniversitesi çalışanlarının 30 Kasım 2016, Çarşamba gününe kadar başvurularını Erasmus Koordinatörlüğü’ne yapmaları gerekmektedir. Başvuru belgeleri için bkz. : https://okan.edu.tr/erasmus/sayfa/1262/basvuru-formlari/

Aşağıdaki koşulları sağlayan ve ders verme hareketliliği için başvuracak öğretim elemanlarımızın, gitmek istedikleri kurumla yazışarak, gitmek istedikleri tarihlerin ve verecekleri derslerin kabul edildiğine dair bir davet mektubu almaları ve başvurularına aldıkları kabul belgesini de eklemeleri beklenmektedir. Hibe tutarının kısıtlılığı nedeniyle öngörülen toplam hareketlilik süresi 4 gün olarak planlanmalıdır.

Eğitim alma hareketliliğine katılacak personelin, almak istedikleri eğitimin içeriğini ve zamanını gösteren bir belge ile başvurmaları zorunludur. Programdan yararlanmak isteyen idari personel Erasmus Koordinatörlüğü’ne bağlı bulundukları birim yöneticisinin programa katılımlarını onaylayan bir belge de sunmaları gerekmektedir.

Programa katılmak isteyen tüm akademik ve idari personelin en az B2 derecesinde dil becerisine sahip olması gerekmektedir.

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:

1) Erasmus programından kişisel olarak daha önce yararlanmamış olma
2) Erasmus programına daha önce katılmamış bir bölümden olma
3) Daha önce Erasmus çerçevesinde gidilmemiş bir ülke ya da üniversiteye gitme

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak akademik personel en az 8 saat ders vermekle yükümlüdür; hibe ödemeleri dersin fiilen gerçekleştiği gün sayısı temelinde yapılır.

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:

1) Daha önce değişime kişisel olarak katılmamış olmak
2) Daha önce programa katılmamış bir birimden olmak
3) Programın içeriğinin çalışma alanına uygun olması

Eğitim alma hareketliliğinin süresi asgari 2 işgünüdür. Alınacak eğitimin mesleki yeterlilikleri artıracak nitelikte olması gerekmektedir. İşletmeler için ikili anlaşma koşulu yoktur. Ayrıntılı bilgi için https://okan.edu.tr/erasmus/sayfa/1244/personel-hareketliligi sayfasına başvurabilirsiniz.

Başvuruların değerlendirmesi Erasmus Koordinatörleri Komitesi tarafından yapılacaktır ve internetten ilan edilecektir.