Duyurular

2019 – 2020 Güz Dönemi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Final Duyurusu

10 Aralık 2019
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (ATA-101/111 ve EATA-101) dersi 2019-2020 Güz Yarıyılı final sınavı;

  Mehmet Kılıç Öğrencileri İçin;

  a. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) (Önlisans) 03 Ocak 2020 Cuma günü yapılacak.
  b. Fakülteler (lisans) için 09 Ocak 2020 Perşembe günü yapılacak.

  Mesut Mutlu Öğrencileri İçin;

  Tuzla Kampüsü'nde;
  a. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu SHMYO(Önlisans)(İkinci Öğretim) ve (MYO)(Önlisans)(İkinci Öğretim) için 02 Ocak 2020 Perşembe günü yapılacaktır.
  b. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)(Önlisans)(Örgün) için 03 Ocak 2020 Cuma günü yapılacaktır.
  c. MYO(Önlisans)(Örgün) için 09 Ocak 2020 Perşembe günü yapılacaktır.
  Kadıköy Kampüsü'nde;
  d. Konservatuvar ve MYO(Önlisans)(Örgün)(İkinci Öğretim) 30 Aralık 2019 Pazartesi günü yapılacaktır.
 • Sınavlar Tuzla Kampüsü’nde üç fakülte binasında bulunan laboratuvarlarda, Kadıköy Kampüsünde MYO Binası üçüncü katında bulunan laboratuvarlarda gözetmen kontrolünde yapılacaktır.
 • Cep telefonlarıyla sınava girilmeyecek, yanlışlıkla girenler olursa sınavları sayılmayacak.
 • Sınava girilecek laboratuarların bulunduğu fakülte binalarının isim kısaltmaları aşağıya çıkarılmıştır.
  a. İYBF: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi,
  b. Müh. Fak.: Mühendislik Fakültesi,
  c. STMF: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi.
 • Hangi öğrencinin hangi tarihte, hangi gün, saat kaçta, hangi binada ve kaç numaraları laboratuarda ve hangi katta sınava gireceğini içeren ayrıntılı sınav yerleşim planı O’Learn (Blackboard) ve OİS sistemlerinden EK olarak gönderilmiştir. Bu ekler sınav günü bina girişlerine ve laboratuvar kapılarına asılacaktır. Ancak yerinizi öğrenmeyi sınav gününe bırakmayın. Telaşa kapılabilirsiniz.
 • Excel dosyası olarak Section esasına göre hazırlamış bu EKLER birden fazla sayfayı içermektedir. Öğrenci soyadı sırasına göre yapılan listeleri sayfalarına bakarak kendi isminizi görerek teyit edin.. Eğer isminiz listede yoksa sınavdan en az iki gün önce UZEM’e(Öğrenme Merkezi) bizzat giderek oradaki teknik personele isminizin listeye eklenmesini mutlaka temin etmelisiniz. Aksi takdirde sınava girme hakkınızı kaybedebilirsiniz.
 • Sınav grupları içerisinde aynı fakülteye ait olup ta farklı gün ve saatte sınava girecek öğrenciler bulunmaktadır. Bu hususa özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Her öğrenci sınav yerini, saatini ve laboratuvarı bizzat duyuru ekini bizzat inceleyerek öğrenmelidir.
 • Her öğrenci bu EKİ çok iyi inceleyerek aşağıdaki işleri sınavın aksatılmadan yürütülmesi için mutlaka yapmalıdır.
  a. Her öğrenci sınava gireceği fakülte binasına sınav gününden önce bizzat giderek içeri girecek ve hangi laboratuvarda sınav gireceğini kapısına kadar giderek görecek.
  b. Çünkü sınav grupları arasındaki süre yerleşim planından da görüleceği gibi çok kısadır. Bu sürede yerinizi bulmaya çalışırsanız sınava zamanında başlamayabilirsiniz.
  c. Final sınavının telafisi olmadığı için çok önemli mazeretleri olup giremeyenler bağlı olduğu fakültelerine veya meslek yüksekokuluna dilekçe ile mazeretini belirtmesi gerekecek. Fakültesi/Meslek Yüksekokulu mazeretini uygun görürse Yönetim Kurulu Kararı çıkararak sınava girmesini sağlayabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KILIÇ
Öğretim Görevlisi Mesut MUTLU