Elektrik

MENU

Günden güne değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek, teorik ve pratik bilgilerini sektörde doğru ve verimli bir şekilde kullanabilecek, sektörün ihtiyacına cevap verebilecek teknik elemanlar yetiştirmektir.

Günümüzde teknoloji, sürekli gelişme göstermekte ve kendini yenilemektedir. Gelişen teknoloji ile beraber elektrik enerjisi kullanımı ve ihtiyacı hızla artış göstermektedir. Teknolojik gelişmelerin uygulanabilirliğini ve verimli kullanımını arttırmak için elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı kilit rol oynamaktadır.Ayrıca fosil yakıtların hem tükeniyor olması hem de çevre kirliliğine büyük oranda sebebiyet vermesi ile yeni ve yenilenebilir sistemlerle elektrik üretimi de çağımızda ön plana çıkan konuları arasındadır. Bu sebeple sektörde bu gelişmeler doğrultusunda nitelikli elektrik teknikerlerine ihtiyaç giderek artmaktadır.

Bu programda öğretim gören öğrenciler çağın gelişmelerine ayak uydurabilecek vizyona sahip, yeni sistemlerin işleyişine hakim, nitelikli ve sürekli gelişime açık teknikerler olarak sektörde yerlerini alacaklardır.


Eğitim Süresi: 2 Yıl

Puan Türü: TYT

İngilizce Hazırlık: İsteğe Bağlı

Program Türü: Örgün Öğretim

Eğitim Kampüsü: Tuzla Kampüsü

Staj: İsteğe bağlı

Program Danışmanı


Dr. Öğr. Üyesi Işılay Bilgiç

  • Ofis Bilgisi: Tuzla Kampüsü D Blok Giriş Katı D219

Lisans: Marmara Üniversitesi

Yüksek Lisans: Gebze Teknik Üniversitesi

Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yakıtlar ve Yanma, Yenilenebilir Enerji Sistemleri , Enerji

Ders veren öğretim elemanları:

-Dr.Öğr.Üyesi Işılay BİLGİÇ

-Dr.Öğr.Üyesi Zeynep TAVUKOĞLU ŞAHİN

-Dr.Öğr.Üyesi Asiye Tuğba OLGUN ALPYAGIL