Duyurular

Dr. Öğr. Üyemiz Aynur Pala’nın bildirisi

31 Temmuz 2018

Finans - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyemiz Aynur Pala “Investigating The Relation Between Technology and Economic Growth with AK Model: An Application Swamy’s Random Coefficient Model (RCM)” isimli bildiriyi 25 - 28 Haziran 2018 tarihlerindeki “40th International Academic Conference, Stockholm”de sundu. Bildiri kitabında basılmıştır.