Duyurular

Lisans projelerine TÜBİTAK’tan destek!

23 Ekim 2020

14.10.2020 tarihinde açılan 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği lisans öğrencilerimizin akademisyen danışman ve sanayi danışmanıyla beraber proje yürütücüsü olarak proje önerebileceği bir program. Halen XXX497 ve XXX498 dersleri kapsamında öğrencilerimizin yürüttükleri/yürütecekleri projelere yönelik bu destek sayesinde öğrencilerimizin akademik ve sanayi değeri yüksek projeler yapmaları hedefleniyor. TÜBİTAK desteği alma imkanı için son başvuru tarihi son başvuru tarihi 13 Kasım 2020.

Destek Kapsamı
Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır.

Araştırma projesinin hazırlanması ve sanayiye uygulanmasında öğrenciye danışmanlık yapan akademik ve sanayi danışmanlarına danışmanlık ücreti verilir. Bir dönemde en fazla iki proje için danışmanlık ücreti ödenir.

Projede akademik danışman ve sanayi danışmanının aynı kişi olması halinde, yalnızca bir danışmanlık görevi için ücret ödenir.

Kimler Başvuru Yapabilir?
Başvuru sahibinin lisans öğrenimi* görüyor olması,
Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,
Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,

Destek Miktarı
Proje başına en çok 5.000 TL’dir.

Akademik ve sanayi danışmanları için proje başına 1.000 TL’dir. Bir danışman ilgili başvuru döneminde en çok 2 proje için danışman desteği alabilir.
İlgilenen öğrenciler ve/veya danışmanlar, ARPROGED mensubumuz deniz.ozer@okan.edu.tr ile iletişime geçebilirler.