Okan Mezunları ve Mensupları Derneği

MENU

Okan Mezunları ve Mensupları Derneği, 2008 yılında kurulmuş olup Dernekler Masası’na bağlıdır. Amacı, Okan mezunlarını arasındaki iş birliğini ve paylaşımını sağlayarak dernek çatısı altında başarılı işler gerçekleştirmektir.

Misyonumuz:
Misyonumuz, Okan Üniversitesi mezunları arasındaki ilişkileri güçlendirmek, işbirliği ve dayanışmayı arttırmaktır.

Vizyonumuz:
Üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, her türlü kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak, üyelerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, Okan Üniversitesi öğrencilerine maddi ve manevi destek sağlamak, iş olanaklarıyla ilgili çalışmalar yapmak derneğimizin vizyonu içerisinde yer almaktadır.

Bu faaliyetler ve uygulamaların yanı sıra Okan Üniversitesi diploma marka değerinin yükselmesine yardımcı olmak da vizyonumuz arasındadır.

Teşkilatlandırma: