Müzikoloji

MENU

Müzikoloji Bölümü, Türkiye'nin ve dünyanın müzik kültürleriyle ilgili verileri/bulguları bilimsel metodolojiyle/projelerle uluslararası arenaya taşıyacak öğrenci yetiştirmeyi hedefler. Müzik alanında disiplinlerarası bir yaklaşımla müzik bilimine katkıda bulunarak akademik/bilimsel müzik araştırmacılığı üzerine nitelikli bir lisans eğitimi sunar. Bu lisans eğitimi doğrultusunda disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilen; müzikal veri analizi yapabilen ve bu doğrultuda yeni fikirler üretebilen öğrenci yetiştirmeyi hedefler.

Bölümümüzde kuramsal derslerin yanısıra çalgısal ve vokal icra eğitiminin de verilmesi, öğrencilerin müzik araştırmalarında kavrama, uygulama ve tasarlama becerilerini daha iyi kullanabilmelerine katkı sağlamaktadır.

Türkiye'nin geleneksel müzik kültürleriyle ilgili alan araştırması, derleme ve arşivleme çalışmalarının yapılması okulumuz bünyesindeki müzikoloji bölümünün önemli misyonlarından birisidir.


https://forms.okan.edu.tr/liste/konservatuvar-muzikoloji-on-kayit