Yarışma Şartnamesi

MENU

a) Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nün düzenlediği Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması; kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenmekte olup, yarışmaya 01 Ocak 2017 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.

b) Yarışmaya başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin yazılı izninin alınması ve başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

c)Yarışmaya sadece üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okumakta olan öğrencilere ait kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirilmiş kısa filmler başvurabilir.

ç) Yarışmaya katılacak yapımların süresi kurmaca dalında 20 dakikayı, belgesel dalında 30 dakikayı aşmamalıdır. (Seçici kurul gerekli gördüğü durumlarda süre sınırlamalarını %10 oranında esnetme hakkına sahiptir.)

d) Yarışmaya katılabilmek için www.okan.edu.tr/kisafilm adresinde yer alan online başvuru formu doldurulacak ve başvuruya ait kısa film www.vimeo.com adresine yüklenerek filmin Vimeo linki ve izleme şifresi sitedeki online başvuru formunda yer alan ilgili alanlarda belirtilecektir.

e) Yarışmada ön elemeyi geçen filmlerin ayrıca DVD kopyaları istenecektir.

f) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 3 dakikalık görüntüleri tanıtım amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

g) Yarışmaya katılan kısa filmler ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan eleneceklerdir.

h) Yarışmada kurmaca kısa film kategorisinde birincilik ödülü ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 2 ödül; belgesel film kategorisinde birincilik ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 2 ödül verilecektir. Asıl jüri isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere özel ödüller verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödüller www.okan.edu.tr/kisafilm adresinde açıklanacaktır.

i) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.

j) Yarışmaya başvuru www.okan.edu.tr/kisafilm adresinden yapılacaktır. Ön elemeyi geçen filmlerin 1 adet DVD kopyası “Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema-TV Bölümü Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL” adresine posta yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

k) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 06 Nisan 2018 saat 17:00’ye kadardır.

l) Yarışmaya başvuran filmlerin ön değerlendirme sonucu 16 Nisan 2018 tarihinde www.okan.edu.tr/kisafilmadresinden duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül töreni düzenlenecektir.