Öğrenci Toplulukları

MENU

IEEEE Okan Topluluğu
Mühendislik çalışmalarını grup çalışması halinde yapabilmek ve daha kaliteli çalışmalar ortaya koyabilmek için bu kol bir başlangıç noktasıdır. Kulüp üyelerinin kendilerine, iş çevrelerine ve öğretim elemanlarına ve arkadaşlarına tanıtma fırsatı bulmaları için bir araçtır.

Kick-boks Topluluğu
Kick-boks ve boks sanatını öğrencilerimize aşılamak ve üniversitemizi bu dalda temsil etmek.

İşletme Topluluğu
Öğrencilerin Ulusal Ajans Gençlik Programlarına proje yazmaları konusunda özgüvenlerini sağlamak ve AB hibe programlarını tanımalarını sağlamaktır.

Sosyal İşletmecilik Ve Mikro Finans Topluluğu
Sosyal işletmecilik bilincinin gelişmesidir. Yeni projelerle sosyal sorunlara çözüm bulmak, okulumuzun öğrencilerinin girişimciliğini desteklemektedir.

Uluslararası Lojistik
Öğrencilerimizin örgün eğitime ilave olarak topluluk çatısı altında yaptıkları çalışmalar hem iş hayatına hazır, hem de sektördeki önemli aktörleri tanıyan çalışanlar olmalarını sağlayacaktır.

Sağlıklı Yaşam Topluluğu
Sağlıkla ilgili temel mesajları vermek ve üniversite gençliğinin sahip oldukları temel sağlık davranışlarını olumlu yönde yeniden şekillendirmek.

Toplum Gönüllüleri Topluluğu
Üniversitede ve çevresinde sosyal sorumluluk projeleri yaparak öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci uyandırmaktadır.

Uluslararası Ticaret Topluluğu
Öğrencilere yönelik dış ticaret ve girişimcilik üzerine eğitim, etkinlik, gezi ve programlar düzenlemek ve koordinasyonu yürütmektedir.

Geomatik Topluluğu & Dublaj Topluluğu
Okulda yapılan sosyal ve kültürel içerikli organizasyonlarda, öğrencilerin medya faaliyetlerine yönelik sunumlarını ve çalışmalarını tanıtmak, bu bölümlerin ve konuların içeriklerini güçlendirmek; Topluluk bünyesine Seslendirme Bölümü öğrencilerinin yanı sıra konuyla ilgilenen tüm öğrencilerin katılımını sağlamaktadır.

Sosyoloji & Felsefe Topluluğu
İlerici vasıfları bünyesinde bulundurmasıyla, yaşama ve dünyaya ilişkin sorulan sorularla çağı yakalamaya ve üniversiteyle buluşturmaya uğraşmaktır.

Denizcilik & Yelken Topluluğu
Üniversitede bulunan öğrencilere, akademik kadroya ve idari personele deniz kültürünü aşılamak ve yelken sporunu sevdirmek.

Hukuk Topluluğu
Hukuk öğrencilerinin kişisel gelişimine yardımcı olmak, öğrencilerin ileride meslek hayatlarında karşılaşacağı zorlukları onlara göstermek ve bu zorlukları çözmelerinde yol göstermek, getirdiği uzman kişiler akınında uzman kişilerle öğrencilerin ilgili konuyu daha iyi anlamalarını sağlamaktır.

İnşaat Mühendisliği Topluluğu
İnşaat mühendisliği öğrencileri için mesleki geliştirme ve sosyal aktiviteler düzenlemek.

Türkiye Bilişim Derneği Genç Topluluğu (TBD Genç)
Bilişim üzerine etkinlik düzenlemek, tüm öğrencileri bilişim konusunda bilgi sahibi etmek. Bilişim teknolojilerini yakından takip etmek adına gezi, eğitim, sunum gibi faaliyetler düzenlemektir.

Su Altı Topluluğu (SAT)
Her seviyede dalış eğitimi vererek sualtı dünyasına bilinçli ve donanımlı balıkadamlar yetiştirmek. Sualtı, ekolojik değerler ve kültürel değerler ile ilgili konularda araştırmalar yapmak, seminerler, açık oturumlar, toplantılar ve eğitim programları düzenlemek.

Mimarlık Topluluğu
Çağımızın en etkili mesleklerinden biri olan Mimarlık ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, öğrencilerin dikkatini ’Mimarlık’ konularına yöneltmek, bu bölümle ilgili alanların tanıtımını, savunusunu ve çalışmalarını yapmak ve yürütmek.

OPRA Topluluğu (Okan Public Relations and Advertising)
Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanları ile ilgilenen öğrencileri bir çatı altında toplamak ve alanla ilgili çalışmalarla üyeleri sektöre hazırlamak.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Topluluğu
Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı ile ilgili konularda etkinlikler düzenlemek ve bilinçlendirme, bilgilendirme çalışmaları yapmaktır.

Seyahat ve Eğlence Topluluğu
Eğitim gören öğrenci potansiyelini daha verimli hale getirebilmek ve eğitime olan ilgiyi artırmak.

Genç Girişimciler Topluluğu
Öğrencilerin bir girişimcide bulunması gereken nitelikleri kazanmaları, edindikleri bilgileri verimli kullanabilmelerini sağlamaktır. Topluluk Okan üniversitesi öğrencilerinin projelerine destek vermeyi sağlamak, üyelerinin aralarında fikir alışverişi yapabilecekleri ve ortak projeleri üretebilecekleri bir ortam hazırlamak, öğrencilerin girişimcilik ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, yönelik eğitimler ve seminerler düzenlemek özellikle ‘İş arayan değil, iş kuran’ bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Psikoloji Topluluğu
Üniversitede psikolojiyi tanıtmak ve sevdirmek.

Çeviri Topluluğu
Atatürk ilkeleri doğrultusunda, evrensel ve ulusal değerleri benimsemiş, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk duygusu gelişmiş, çok yönlü düşünebilen, araştıran, sorgulayan, bilimsel, toplumsal ve küresel çözümler üreterek Türkiye’nin ve insanlığın gelişimine katkıda bulanacak Okan üniversiteli olmanın gururunu yaşayacak ve yaşatacak, çeviri bilim ve uygulamaları alanında uzman insan gücü yetiştirmesine katkıda bulunmak.

Satranç Topluluğu
Satranç sporunu dünyadaki önemi doğrultusunda tanıtmak, yaygınlaştırmak ve sevdirmek. Turnuvalar düzenleyerek ilgiyi sürekli tutmak.

Lojistik Topluluğu
Üniversitede Lojistik etkinlikleri düzenlemek, öğrencilerin dikkatini lojistik eğitimleri konularına yöneltme, bu bölümlerin ve konuların tanıtımını, savunusunu ve çalışmalarını yapmak, yürütmek, işlemektir.

Turizm Topluluğu
Üniversitede çağımızın en etkili mesleklerinden biri olan Turizm ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, öğrencilerin dikkatini "Turizm" konularına yöneltmek, bu bölümle ilgili alanların tanıtımını, savunusunu ve çalışmalarını yapmak ve yürütmek.

Bilişim Topluluğu
Bilişim sektörü ile ilgili seminerler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık yaratmak

Fütürizm Topluluğu
Üniversitede bulunan tüm birimleri ve mensuplarını fütürizm akımı ve etkileri ile bilgilendirmek ve fütüristik bakış açısı ile geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmak, stratejik projeler planlayarak hızla değişen dünyada geleceğe katlanmak yerine bizzat oluşturmak için tedbirler almayı ve çözümler üretmeyi hedefler.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu
Sosyal sorumluluk projeleri üretip, geliştirmek halka fayda sağlayacak fikirler üretmek ve bunları hayata geçirmek. STK projelerinde yer alıp, gençleri bu tarz projelerde çalışmaya teşvik etmek.

Türkçe Topluluğu
Türk dilini, tarihini, edebiyatını, kültürünü korumak, geliştirmek, yaşatmak, zenginleştirmek, tanıtmak amacıyla sosyal etkinlikler ve süreli yayınlar yapmak.

Kızılay Topluluğu
Kızılay bilincinin oluşturulması, öncelikle okulumuzda farkındalık yaratmak, bu bilinci gerçekleştirecek seminer, konferans ve panel ile duyurmak, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve kampanyaları gerçekleştirmek.

Uluslararası İlişkiler Topluluğu
Okan üniversitesi Uluslararası ilişkiler kulübü dünyada ve Türkiye’de meydana gelen gelişmeler hakkında bilgilenmek, uluslararası ilişkileri her yönüyle incelemek, araştırmak ve bu bilgileri özelde Okan üniversitesi, genelde ise ulusal ve uluslararası üniversite gençliği ile paylaşmak amacıyla kurulmuştur.

Stratejik Araştırmalar Topluluğu
Üniversitede Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının refahının sağlanmasına yardımcı olmak ve öğrenciler arasında bilgi ve fikir sirkülasyonu oluşturmak maksadı ile panel, açık oturum, sanal ortamda kamuoyu araştırması, geziler, yayın ve eğitim çalışmaları yaparak, bölgesel ve Türkiye’yi doğrudan-dolaylı ilgilendirebilecek bölge dışı siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, dini ve sosyo kültürel gelişmeleri yakından izlemek, bu gelişmeler doğrultusunda karar vericilere yardımcı olabilecek güvenlik ve dış politika seçenekleri sunmak, genç beyinler olarak yeni fikirler üretmek ve kamuoyunu aydınlatmaya yardımcı olmak için çalışmalara yapmayı amaçlıyoruz.

Sinema Topluluğu
Üniversitede çağımızın en etkili mesleklerinden biri olan Sinema ve Televizyon ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, öğrencilerin dikkatini Sinema ve Televizyon konularına yöneltmek, bu bölümle ilgili alanların tanıtımını, savunucusunu ve çalışmalarını yapmak ve yürütmek.

Finans Topluluğu
Üniversitede eğitim alıp finans sektörüne ilgi duyan tüm öğrencileri bir araya getirerek etkinlikler düzenlemek.

Gastronomi Topluluğu
Üniversitede Gastronomi bilincini ve kültürünü geliştirip, öğrencilere bu bilinci kazandırmak.

Fotoğraf Akademisi Topluluğu
Üniversitede topluluğa üye olan öğrencilerin kişisel gelişimini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmek topluluk ile alakalı organizasyonlar düzenlemek ve katılımı sağlamaktır.

Endüstri Mühendisliği Topluluğu
Üniversitede Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin daha iyi yetişmelerini ve ilerideki meslek yaşantılarını başarılı bir şekilde sürdürmeleri için tüm öğrencilere dönük etkinlikler gerçekleştirmek.

Beslenme ve Diyetetik Topluluğu
Üniversitede Beslenme hakkında bilgi vermek, beslenme sorunlarında yardımcı olmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü tanıtmak ayrıca; tanıtıcı etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak, okulumuz bünyesinde eğitim gören ve mezun olmuş öğrencilerimizi bir araya toplayıp, iletişimlerini sağlamak.

Motor Sporları Topluluğu
Üniversitede Motor sporlarını sevdirmek gerekli bilgilendirmeler, organizasyonlar, faaliyetler, seminerler gerçekleştirmek ve bilinçli bir kitle yaratmaktır.