Uluslararası İlişkiler Alt Uzmanlık Alanları

MENU
Uluslararası İlişkiler Alt Uzmanlık Alanları


Uluslararası İlişkiler bölümüne ait 2 alt uzmanlık alanı oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz eğitimlerinde Uluslararası İlişkiler ve Diploması veya Siyaset Bilimi alanlarında uzmanlaşabilmektedirler. Uluslararası İlişkiler bölümü alt uzmanlık alanları ile öğrencilerimizin dinamik, disiplinler arası yaklaşımla, açık fikirli, analitik ve eleştirel düşünebilme yeteneğine sahip, insan hakları ve özgürlüklerini içselleştirmiş küresel vatandaşlar ve değişimi yönetebilen liderler olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde uzmanlaşmalarına imkan tanıyoruz.

Mezunlarımıza Uluslararası İlişkiler Diplomasının yanı sıra seçmiş oldukları alana ilişkin Alt Uzmanlık diploma eki verilmektedir.