Öğrenci Başvuru Formları

MENU

Çakışan Ders Alma Başvuru Formu

Öğrenci çakışan derslerden ikisinin de ilk defa alınıyor olmaması koşulunu sağladığı takdirde, ders ekleme /bırakma süresi içerisinde "Çakışan Ders Alma Başvuru Formu" doldurur, transkriptini ve ders kayıt formunu ekleyerek danışman ve Bölüm Başkanlığı onayını alır. Bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.

Başka Kurumdan Ders Almak için Başvuru Formu
Öğrenci yaz okulunda İstanbul Okan Üniversitesi'nde dersin açılmadığı durumlarda başka kurumlardan ders almak için "Başka Kurumdan Ders Almak İçin Başvuru Formu"nu doldurur, almak istediği dersin içeriğini açıklayan dokümanı ve transkriptini ekleyerek danışman ve Bölüm Başkanlığı onayını alır. Bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.
Yandal Programı Başvuru Dilekçesi

Öğrenci anadal programının en erken 3. en geç 6. yarıyılı başında, Genel Not Ortalamasının 2.50 /4.00'ın üzerinde olması ve o zamana kadar aldığı derslerin tamamını başarı ile tamamlamış olması durumunda akademik takvimde belirtilen tarih aralığı içerisinde "Yandal Programı Başvuru Dilekçesi”ni doldurur, anadal transkripti ekleyerek bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim edilir.

Çift Anadal Programı Başvuru Dilekçesi

Öğrenci anadal programının en erken 3. en geç 5. yarıyılı başında, Genel Not Ortalamasının 3.00 /4.00'ın üzerinde olması ve o zamana kadar aldığı derslerin tamamını başarı ile tamamlamış olması durumunda akademik takvimde belirtilen tarih aralığı içerisinde "Çift Anadal Programı Başvuru Dilekçesi"ni doldurur, anadal transkripti ekleyerek bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim edilir.

Dersten Çekilme Başvuru Dilekçesi

Öğrenci dersin alındığı yarıyılın 7. haftasının sonuna kadar "Dersten Çekilme Başvuru Dilekçesi"ni doldurur, transkriptini ekleyerek danışman ve Bölüm Başkanlığı onayını alır. Bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder. Öğrenci bir dersten en fazla bir kere çekilebilir. Öğrenci lisans öğrenim hayatı boyunca en fazla 4 dersten çekilme hakkına sahiptir.

Fazla Ders Alma Başvuru Dilekçesi

Öğrenci Çift Anadal öğrencisi olmak; Dikey Geçiş Sınavı ile gelen öğrenci olmak, 72 krediyi başarı ile tamamlamış olmak koşullarından en az birini sağladığı durumlarda "Fazla Ders Alma Başvuru Dilekçesi"ni ders ekleme /bırakma süresi içerisinde doldurur, transkriptini ve ders kayıt formunu ekleyerek danışman ve Bölüm Başkanlığı onayını alır. Bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.

İntibak Talep Formu

Öğrenci başka kurumdan aldığı derslere ilişkin notların transkriptine işlenmesi için "İntibak Talep Formu”nu doldurur, transkriptini ekleyerek bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.

Not Yükseltme Sınavı Başvuru Dilekçesi

Mezun olmak için gereken kredi yükümlülüğünü başarı ile tamamladığı halde mezuniyet için gerekli olan 2.00 /4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler bütünleme sınavlarının hemen ardından "Not Yükseltme Sınavı Başvuru Dilekçesi"ni doldurur, transkriptini ekleyerek danışman ve Bölüm Başkanlığı onayını alır. Bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi
Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2.00 /4.00 ortalamayı sağlayabilecek öğrenciler bütünleme notlarının açıklanmasının hemen ardından "Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi"ni doldurur, transkriptini ekleyerek danışman ve Bölüm Başkanlığı onayını alır. Bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder. Öğrenci daha önce almadığı ya da devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına başvuramaz.
Not İtiraz Dilekçesi
Öğrenci sınav notunun ilan tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde "Not İtiraz Dilekçesi"ni doldurup Fakülte Sekreterliği’ne teslim ederek sınav kâğıdının maddi hata yönünden incelenmesini talep edebilir.
Mazeret Sınavı Hakkı Başvuru Dilekçesi
Öğrenci Güz ve Bahar dönemlerinde sağlık, kaza, yakının vefatı v.b. sebepler ile giremediği final sınavları için “Mazeret Sınav Hakkı Başvuru Dilekçesi”ni doldurur, mazeretini belgeleyen dokümanları ekleyerek Fakülte Sekreterliğine teslim eder.
Kayıt Dondurma Başvuru Formu

Kaydını dondurmak isteyen öğrenci Önlisans ve Lisans yönetmeliğinde belirtilen koşullardan en az birini sağlaması durumunda ilgili yarıyılın en geç 7. Haftası sonuna kadar “Kayıt Dondurma Başvuru Formu” doldurur, başvuru gerekçesini belirten dokümanları ekleyerek Bölüm Başkanlığı ve Mali İşler Müdürlüğü’nün onayını alır. Bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.

Kayıt Sildirme Başvuru Formu

Kaydını sildirmek isteyen öğrenci “Kayıt Sildirme Başvuru Formu”nu doldurur, Bölüm Başkanlığı, Mali İşler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Öğrenci Dekanlığı ve Kütüphane Müdürlüğü’nün onayını alır. Bütün belgeleri Fakülte Sekreterliği’ne teslim eder.

Uzmanlık Alan Seçim Formuİşletmeye Ait Uzmanlık Seçim Dilekçe Formu
Uluslararası İlişkilere Ait Uzmanlık Seçim Dilekçe Formu
COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Başvuru Dilekçesi
Öğrenci, programındaki tüm zorunlu derslerini tamamladığı ve Genel Not Ortalamasının (GNO/GPA) en az 2.00 koşulunu sağladığı durumda, 12 Kredi/ 24 AKTS (4 seçmeli ders) yerine sayılacak İşyeri Uygulamalı Eğitim Programı’na COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim başvuru yapmak için “COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim Başvuru Dilekçesi”ni doldurur, transkriptini de ekleyerek bölüm başkanına teslim eder.