Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

MENU

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, kısa adı ACBSP olan uluslararası akreditasyon kuruluşunun bir üyesidir ve söz konusu kuruluş tarafından akredite edilmek üzere hazırlıklarını sürdürmektedir.

ACBSP, dünyanın pek çok ülkesinde işletme, muhasebe, ve işletme ile ilişkili diğer alanlarda, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki programların akreditasyonunu gerçekleştirmektedir.

ACBSP işletme ve ilgili alanlardaki eğitim ve öğrenimde uzmanlaşmış öncü bir akreditasyon kuruluşudur. Kuruluş, eğitimde mükemmeliyeti destekler, ödüllendirir; eğitimde mükemmeliyetle ilgili erdemleri sahiplenir ve öğrenme süreci açısından önemini vurgular.

ACBSP akademik araştırmanın önemini kabul eder ve bu faaliyetlerin daha gelişmiş bir öğrenim sürecini destekleyeceğine inanır. Eğitim kurumları eğitim ve araştırma arasında uygun bir denge sağlamak yönünde teşvik edilir. ACBSP ayrıca sınıftaki eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak üzere öğretim elemanlarının çağdaş iş dünyası ile etkileşimini teşvik eder.