Duyurular

Mazeret Sınavları hakkında

27 Ocak 2021

2020-21 Güz Dönemi Final Sınavları'na mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerimizin mazeretlerini bildirir bir dilekçe ile (varsa eklerini de dahil ederek), Dekanlığımızda fakülte sekreterimiz Serap Evcil’e başvurmaları gerekmektedir.

Mazeretleri Dekanlıkça uygun görülen öğrencilerimize sınav gün ve saatleri, dersin öğretim elemanı tarafından O'Learn e-posta sistemi yoluyla bildirilecektir. Öğrencilerimizin e-postalarını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.