Haberler

AUS İndeks Çalışması’na yaptığımız katkı ödüllendirildi

20 Nisan 2018
Haberler

Mühendislik Fakültemiz “Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulduğu 2009 yılından bu yana, akıllı ulaşım sistemleri ile elektrikli ve sürücüsüz araçlar üzerine pek çok çalışma yapmış, prototipler geliştirmiş, sanayi paydaşlarını bir araya getiren kümelenme çalışmalarında bulunmuştur. Son olarak AUSDER Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği’nin kuruluşunda rol almış, Prof. Dr. Orhan Alankuş ile AUSDER Yönetim Kurulu’nda yer almıştır. 28 Mart 2018 tarihinde Ankara’da yapılan AUSDER Genel Kurulu’nda, AUS Akıllı Ulaşım Sistemleri Endeks projesi sunulmuş ve bu çerçevede AUS İndeks Çalışması’na yapmış olduğu katkı nedeniyle Okan Üniversitesi’ne bir ödül takdim edilmiş bulunmaktadır.