Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezli Programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin en az toplam 27 krediyi (9 ders) tamamlamaları, 2.50 / 4.00 kümülatif ortalamayı sağlamaları, bir seminer dersi alarak başarılı notu ile geçmeleri ve hazırladıkları tez için başarılı notu almaları gerekmektedir.

Tezsiz Programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin en az toplam 33 krediyi (11 ders) tamamlamaları, 2.50/4.00 kümülatif ortalamayı sağlamaları ve hazırladıkları Dönem Projesi için başarılı notu almaları gerekmektedir. Yüksek Lisans Programından mezun olanlar 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

Tezsiz programdan Tezli Programa geçmek isteyen öğrencinin not ortalamasının 3.00 olması gerekmektedir.

Mezunlar çağın gereklerine ve ülkemizin gerçeklerine uygun olarak yetiştirilecek elemanlar yerel yönetimlerin bünyesinde, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasında ilerde olması muhtemel kentsel dönüşüm ihalelerini alan uluslar arası ve ulusal ölçekteki şirketlerde proje yöneticiliği ve danışmanlık hizmetlerinde aranılan ve ihtiyacı karşılayacak kişiler olacaklardır.