Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Yalnızca 'Programın Yapısı' başlığında belirtilen Mühendislik alanlarından Lisans Diploması almış öğrenciler kabul edilebilir. Başvuracak adaylar ALES sınavından en az (Sayısal) 55 puan almış olmalıdır.

  • Not Çizelgesi (transkript),
  • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Sureti,
  • İkametgah Belgesi,
  • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
  • Sabıka Kaydı,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • T.C. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
  • Başvuru anında yeterli ALES puanına sahip olmayan öğrenciler, takip eden dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.