Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU
 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
 • ALES en az (Sayısal) 55 puan almış olmak,
 • Not Çizelgesi (transcript),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 • ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES'e girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler,
 • KPDS ve benzeri ulusal ve uluslararası sınavlarda en az 55 veya eşdeğeri bir not almış olmak.