Programın Yapısı

MENU

Yüksek Lisans Programı’nda en az 8 ders (toplam 24 kredi) alınması ve başarılması zorunludur. İlk yarıyılda alınması gereken zorunlu dersleri ve en az 1 seçmeli dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler için, ikinci yarıyıl başında danışman denetiminde tez konusu belirlenir. Öğrencinin hazırlayacağı 'Tez Önerisi'nin ilgili kurullarca onaylanmasının ardından tez çalışmasına başlanabilir. Programın tamamlanması için, alınması gereken derslerin ve tez çalışmasıyla ilgili aşamaların, 'İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak başarıyla tamamlanması gerekir. Yüksek Lisans Tezi ve Proje çalışmaları, gerekli aşamaları başarıyla geçmiş olan öğrencilerin, ilgi duydukları ve bilimsel araştırma yapmak istedikleri alanlar da dikkate alınarak danışmanları ile görüşmelerinin ardından belirlenir ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından atanan danışman gözetiminde yürütülür.