MENU

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Enerji Mühendisliği lisans derecesi almış öğrenciler kabul edilebilir. Bunun yanında, Makina Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programları mezunları da aşağıda belirtilen 'Bilimsel Hazırlık Programı' çerçevesindeki dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla ana programı takip edebilirler.

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
  • Not Çizelgesi (transkript),
  • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
  • İkametgah Belgesi,
  • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
  • Sabıka Kaydı,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • T.C. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
  • KPDS ve benzeri ulusal ve uluslararası sınavlarda en az 55 veya eşdeğeri bir not almış olmak
  • ALES (Sayısal) 55 puan almış olmak.