Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden en az 3 not ortalaması ile tamamlanması ve doktora tezinin başarıyla bitirilip, savunulması gerekmektedir.

Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programından mezun olanlar Doktora Diploması alırlar.