Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 3.0 not ortalaması ile tamamlanması ve Doktora Tezinden başarılı olunması gerekmektedir. Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programından mezun olanlar 'Doktor Ünvanı'nı belirleyen bir 'Doktora Diploması' alırlar.

Mezunlarımız üniversitemiz başta olmak üzere diğer üniversitelerde akademik kariyerlerini sürdürebilir, araştırma projelerinde yer alabilir, yurtdışındaki doktora sonrası olanaklarından yararlanabilir, uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler verebilirler.