Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.70 not ortalaması ile tamamlanması ve Doktora Tezinden başarılı olunması gerekmektedir. Mimarlık Doktora Programından mezun olanlar 'Doktora Diploması' alırlar.

Mezunlarımız üniversitemiz başta olmak üzere yurtdışı ve diğer yurtiçi üniversitelerde akademik kariyerlerini sürdürebilir, araştırma projelerinde yer alabilir, yurtdışındaki postdoktora olanaklarından yararlanabilir, uzmanlık alanlarında lisans ve lisansüstü dersler verebilirler. Doktora programımız, mezunlarımıza ulusal ve uluslararası ölçekte birçok kurumda, uzmanlaştıkları alanlarda danışman, küratör, yönetici veya editör olarak görev yapmak için gerekli mesleki, etik, entelektüel ve bilişsel donanımları sağlamaktadır.