MENU
  • Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Zeynep Sevindik ve Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, 20-23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen World Cadastre Summit etkinliğine “Land Management Approach and Application of Land Policy in Turkey” adlı bildiriyle katılmışlardır.
  • Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Zeynep Sevindik ve Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, 11-12 Eylül 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu etkinliğine “Türkiye’de Arazi Yönetiminin Gerekliliği” adlı bildiriyle katılmışlardır.
  • Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Zeynep Sevindik ve Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Arazi Yönetimi Platformu (AYÖP) çalıştayına “Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi” adlı bildiriyle katılmışlardır.