Müdürün Yazısı

MENU

Fen Bilimlerinden bir sesleniş

Bir ülkede bilimsel ve teknolojik gelişmenin temel taşları üniversitelerdir. Bilimsel bilgi üniversitelerde üretilir. Üretilen bilimsel bilgi, çağdaş teknolojinin yaratılmasının kaynağını oluşturur. Üniversitelerde bilginin üretilmesinde en güçlü kaynak yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizdir. Çağdaş dünyada bilim sürekli olarak yüksek lisans ve doktora öğrencileri üzerinden gelişmektedir. Kamu, özel sektör ve yerel yönetimlerde artan sayıda yüksek lisans çalışmasını yapmış üniversite mezunlarımız çalışmaktadır. Yüksek lisans çalışmalarının yaygınlaşmasının ardından ülkemizde özellikle 2000'li yıllarda doktora yapma eğiliminde önemli bir yükseliş eğilimi gözleniyor. Geçmişte yalnızca üniversitelerde, akademik yaşam ile bağlantılı görülen doktora çalışmaları, üniversite dışında çalışanlara da yayılmıştır. Ülkemizde ARGE anlayışının gelişme göstermeye başlamasıyla doktora yapan bireylerin iş’lendirilmesi ve sorumlu konumlara getirilmesinde yeni olanaklar doğmaktadır. Bu durum gelişerek sürecektir. İstanbul OKAN Üniversitesi, güçlü öğretim üye birikimi ve alt yapı donanımı ile yüksek lisans ve doktora programları ile geniş bilimsel çalışma olanakları sunmaktadır. Yürüyen 12 adet yüksek lisans ve 4 adet doktora programlarımızın yanı sıra her yıl yeni yeni konuları kapsayan programları tüm lisans mezunlarına sunmaktayız. Yürümekte olan programlarımız temel bilimler, mühendislik ve mimarlık alanlarında yoğunlaşmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarımız kapsamında yurt içi ve uluslararası bilimsel destek programlarıyla işbirliği yaparak düzeyimizi uluslararası alana taşımayı hedefliyoruz. Bilimsel bilgi ve çağdaş teknolojiyi birlikte üretmek dileği ile başarılar dilerim.