Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı en az 7 ders toplamda 21 krediden oluşmaktadır. Tezli Yüksek Lisans programında derslerin dışında kredisiz olan bir seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezinin başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması ve Yüksek Lisans Tezinden başarılı olunması gerekmektedir. Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Program’ından mezun olanlar 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.