MENU

Tezsiz Programdan mezun olabilmek için, öğrencilerin en az toplam 33 krediyi tamamlamaları, 2.50 / 4.00 kümülatif ortalamayı sağlamaları ve hazırladıkları Dönem Projesi için başarılı notu almaları gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm uzmanlık unvanı ile çağın gereklerine ve ülkemizin gerçeklerine uygun olarak yetiştirilecek elemanlar yerel yönetimlerin bünyesinde, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasında ilerde olması muhtemel kentsel dönüşüm ihalelerini alan uluslar arası ve ulusal ölçekteki şirketlerde proje yöneticiliği ve danışmanlık hizmetlerinde aranılan ve ihtiyacı karşılayacak kişiler olacaklardır.

Ortak Diploma

Kentsel Dönüşüm Ortak Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü ve İstanbul Okan Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüleri tarafından Kentsel Dönüşüm Ortak Yüksek Lisans Programı’nı tamamladığını belirten bir mezuniyet belgesi verilir.