MENU

Ortak Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programına;

 • Geomatik Mühendisliği
 • İnşaat mühendisliği
 • Harita ve Kadastro Mühendisliği
 • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
 • Jeodezi
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Ziraat Mühendisliği
 • Orman Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi
 • Mimarlık lisans programı mezunları başvurabilir.

Başvurulan alanda iş deneyimini - uzmanlığını - yöneticiliğini kanıtlayan tüm lisans mezunları Program Yürütücüsünün önerisi ve OLÜPYK kararı ile programa kabul edilir. Program Yürütücüsünün önerisi ve OLÜPYK kararı ile programa kabul edilen kişiler, bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadır. İlgili aday bilimsel hazırlık derslerini verdikten sonra normal yüksek lisans programına devam eder.

 • Lisans Diploması ile başvuracakların mezuniyet genel not ortalamasının en az 2.00 / 4.00. (7 / 10 veya 70 / 100) olması
 • Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu her program için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturur. Bu değerlendirme kurulu programa giren öğrencinin yazılı ve sözlü sınavını yapar.
 • Yüksek lisans programına, lisans başarı düzeyi, yazılı sınav ve sözlü sınav sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Genel başarı notu, yazılı sınavda alınan puanın %50’si, lisans alınan notların ağırlıklı ortalamasının %20’si sözlü sınavın %30’ı toplamından oluşacak puanın en az 60 olması gerekmektedir.
 • Bilimsel hazırlık programının süresi öngörülen Yüksek Lisans Programı süresinden sayılmaz. Bilimsel hazırlık programına katılacak öğrencilerin ödeyecekleri ücretler ayrıca düzenlenir.
 • Programımız Tezsiz bir Yüksek Lisans olduğundan dolayı ALES Belgesine ihtiyacınız bulunmamaktadır.
 • Programın açılabilmesi için en az 20 kişilik bir sınıfın oluşturulması gerekmektedir.