Duyurular

2017-2018 ERASMUS + Personel Hareketliliği – İkinci Çağrı

15 Kasım 2017

2017-2018 Akademik Yılı’nda üniversitemizden ERASMUS + Personel Hareketliliği’ne katılmak isteyen Okan Üniversitesi çalışanlarının başvurularını 29 Aralık 2017 Cuma gününe kadar online olarak alınacaktır. 2017-2018 dönemi için toplam Personel Hareketliliği hibesi 8 ders verme, 8 eğitim alma hareketliliğini karşılayacaktır. İkinci Çağrı için 4 ders verme, 6 eğitim alma hareketliliği kontenjanı mevcuttur.

Akademik ve idari personel için genel koşullar:
Okan Üniversitesi kadrosunda tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak en az bir yıldır çalışıyor olmak. Ders saat ücretli ya da farklı bir şirket bünyesinde (Etik A.Ş) kadrolu olan personel programdan yararlanamaz.
Programa katılmak isteyen tüm akademik ve idari personelin dersi vereceği/eğitim alacağı dilde en az B2 derecesinde dil becerisine sahip olması gerekmektedir. (Yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumu diploması yeterli belge olarak kabul edilir). Dil belgesi sunamayan ya da yetersiz dil düzeyine sahip başvuranlarla 3 kişilik jüri tarafından İngilizce mülakat yapılır.

Ders verme hareketliliği:
Aşağıdaki koşulları sağlayan ve Ders Verme Hareketliliği için başvuracak öğretim elemanlarımızın, gitmek istedikleri kurumla yazışarak, gitmek istedikleri tarihlerin ve verecekleri derslerin kabul edildiğini belirten bir davet mektubu almaları ve başvurularına aldıkları kabul belgesini de eklemeleri beklenmektedir. Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanacak akademik personel en az 8 saat ders vermekle yükümlüdür; hibe ödemeleri dersin fiilen gerçekleştiği gün sayısı temelinde yapılır. Hareketlilik en az 2 gün olmalıdır. Hibe tutarının kısıtlılığı nedeniyle öngörülen toplam hareketlilik süresi toplam 4 gün olarak planlanmalıdır.

Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:

1) Erasmus programından kişisel olarak daha önce yararlanmamış olma
2) Erasmus programına daha önce katılmamış bir bölümden olma
3) Daha önce Erasmus çerçevesinde gidilmemiş bir ülke ya da üniversiteye gitme
4) Daha önce programdan yararlanılmış ise en eski tarihtekilere öncelik verme

Eğitim Alma Hareketliliği:
Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılacak personelin, almak istedikleri eğitimin içeriğini, ayrıntılı iş planını ve zamanını gösteren bir belge ile başvurmaları zorunludur. Programdan yararlanmak isteyen idari personel Erasmus Koordinatörlüğü’ne bağlı bulundukları birim yöneticisinin programa katılımlarını onaylayan bir belge de sunmaları gerekmektedir. Eğitim Alma Hareketliliği’nde öncelik idari kadroya ve araştırma görevlilerine aittir.

Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:

1) Daha önce değişime kişisel olarak katılmamış olmak
2) Daha önce programa katılmamış bir birimden olmak
3) Programın içeriğinin çalışma alanına uygun olması

Eğitim Alma Hareketliliği’nin süresi asgari 2 iş günüdür. Alınacak eğitimin mesleki yeterlilikleri artıracak nitelikte olması gerekmektedir. İşletmeler için ikili anlaşma koşulu yoktur. Ayrıntılı bilgi için Personel Hareketliliği sayfasına başvurabilirsiniz.

Başvuruların değerlendirmesi başvuru son tarihinden sonra yapılacak ilk Erasmus Koordinatörleri Komitesi tarafından yapılacaktır ve internetten/mail yoluyla ilan edilecektir.