Kentsel Dönüşüm - Gaziantep Üniversitesi Ortak Program (Tezsiz)

MENU
Kentsel Dönüşüm - Gaziantep Üniversitesi Ortak Program (Tezsiz)

Günümüzde kentsel dönüşüm, kentsel yenileme olarak adlandırılan çoğu uygulamalar; hazineye ait boş ve az yapılaşmış işgalli alanlara el atmanın, yüksek yoğunluklu yerleşim yerleri oluşturmanın bir aracına dönüşmüştür. Kentler, mevcut imar planı değişiklikleri ile yapılaşmakta, plan kararları ile yaratılan aşırı ve ölçüsüz kentsel değer belli ellerde yığılmaktadır (rant). Bu yığılma da kentlerin ekonomik ve sosyal uyumunu, ulaşılabilirliğini, kontrol edilebilirliğini zorlaştırmaktadır. Kentsel yerleşimlerin; sosyal ve toplumsal daha fazla oranda ayrışmasına, endişe dozu yüksek tartışılmaların yapılmasına neden olmaktadır. Yukarıda değinilen sorunlara sistematik bir yaklaşımla ve bütüncül çözüm aramak üzere, bir yüksek lisans programı kapsamında uzman teknik elemanların yetiştirilmesi ve bu nitelikteki uzmanlarla yerel yönetimlerin karşılaştığı ve karşılaşması muhtemel olan bu sorunların çözümüne katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, Gaziantep ilinde ve çevre illerinde Kentsel Dönüşüm konusunda önemli bir ihtiyacın olduğunu ortaya çıkmıştır. Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans eğitimi için ortaya çıkan talebi doğru değerlendirmek ve Kentsel Dönüşüm çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için gerekli uzmanların yetiştirilebilmesi amacıyla Gaziantep Üniversitesi ile ortak bir yüksek lisans programı açılma kararı alınmıştır.

Gaziantep Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi arasında ortaklaşa yürütülecek Ortak Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans (Tezsiz) Programının amacı; iki üniversite arasındaki akademik işbirliğini geliştirmek ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve Ortak Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarını sağlamak ve araştırma imkânı vermektir.