Mekatronik Mühendisliği

MENU

Mekatronik Mühendisliği Doktora Programına gereksinim duyulmasının 3 temel nedeni bulunmaktadır.

  1. Teknolojik gelişme karşısında endüstrinin AR-GE için uzman eleman ihtiyacı:
  2. Türk Endüstrisinin yeni üretim sistemi ve yeni ürün geliştirme ihtiyacı
  3. Yenilik, yeni kavram geliştirme, inovasyon gereksinimi

Üstteki bilgilerin ışığında Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı’nın amacı mezunlarına aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırmak olarak nitelenebilir.

  • Mühendislik problemlerinin çözümüne mekatroniğin disiplinler arası sinerjik yaklaşımını uygulayabilme bilgi ve becerisi,
  • Mekatronik yaklaşımını kullanarak mekatronik ürünler ve sistemler tasarlayabilme becerisi,
  • Var olan ürün ya da süreçleri mekatronik yaklaşımıyla analiz edip geliştirebilme bilgi ve becerisi,
  • Etkin iletişim kurabilme ve diğer disiplinlerle takım çalışması yapabilme becerisi,
  • Mühendisliği etik prensiplere uygun olarak yerine getirme anlayışı,
  • Yerel ve küresel sosyoekonomik etkilerin farkında olarak teknolojiyi kullanma anlayışı,
  • Yaşam boyu öğrenimin gerekliliğini bilme ve yerine getirme yaklaşımı.