Program Hakkında

MENU

Programın amacı; özel gereksinimli bireylerin bağımsız, sosyal yaşamda aktif ve üretken olmalarını sağlamayı hedefleyen, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış özel eğitim öğretmenleri yetiştirmektir.Programı bitiren öğretmen adayları, başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; özel eğitim uygulama okulları, özel eğitim iş eğitim merkez okulları, özel eğitim sınıfları (ilkokul-ortaokul), destek eğitim sınıfları, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı; çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, çalışabilmektedirler.

Özel Eğitim Bölümünün misyonu, çağdaş eğitim ortamları yaratarak zihin, işitme, görme engeli, otistik ve üstün zekalı öğrencilere okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim verecek çağdaş, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı, motivasyonu yüksek, evrensel değerler ile etik ilkelere sahip öğretmenler yetiştirmek, onlara özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırmak, lisansüstü eğitim olanaklarını sağlamak ve özel eğitime muhtaç bu bireylerin özellikleri ile onların ve öğretmenlerinin eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapmak ve yayınlamaktır.

Özel Eğitim Bölümünün vizyonu, özel eğitim alanında yüksek yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştiren, yürüttüğü bilimsel araştırmalar ve uygulamalar aracılığıyla ülke ve dünya çapındaki insanlığın refahı, mutluluğu ve bilimsel atılımları için bilgi üreten, saygın ve tercih edilen bir bölüm olmak ve diğer vakıf üniversitelerine özel eğitim programları konusunda öncülük etmektir.