Duyurular

2017-2018 Güz Dönemi Yatay Geçiş başvuru işlemleri

31 Temmuz 2017

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuru Tarihi: 31 Temmuz-11 Ağustos 2017
Değerlendirme Tarihi: 31 Temmuz-21 Ağustos 2017
Sonuçların İlanı: 21 Ağustos 2017
Kesin Kayıt Tarihi: 22-25 Ağustos 2017
Yedek Kayıt Tarihi: 5-6 Eylül 2017
Başvuru Yeri: Tuzla Kampüsü Öğrenci İşleri Müdürlüğü

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
Başvuru Evrakı :

 1. Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu (Form örneği için tıklayınız.)
 2. Transkript
 3. ÖSYS Sonuç Belgesi
 4. LYS Sonuç Belgesi

Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
(Belgeleriniz e-imza ile onaylanmışsa kapalı zarf ile getirmenize gerek yoktur.)
Başvuru Evrakı :

 1. Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu (Form örneği için tıklayınız.)
 2. ÖSYS Sonuç Belgesi
 3. LYS Sonuç Belgesi
 4. Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta)
 5. Onaylı Ders İçerikleri
 6. Disiplin Durum Belgesi (öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 7. Öğrenci Belgesi (Daha önce merkezi sınav puanı ile yatay geçiş yapmadığını ve kayıt tarihini gösterir ibarenin yer alması zorunludur.)
 8. Kimlik Fotokopisi (T.C.ve K.K.T.C. uyruklular için nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportlarındaki resim ve kimlik bilgileri ile işlem gören sayfaların fotokopisi.)
 9. Lise Diploması (Onaylı Fotokopisi)

YURT DIŞINDAN YURT İÇİNE YATAY GEÇİŞ
Başvuru Evrakı :

 1. Yurt Dışından Yurt İçine Yatay Geçiş Başvuru Formu (Form örneği için tıklayınız.)
 2. ÖSYS Sonuç Belgesi
 3. LYS Sonuç Belgesi
 4. Onaylı Türkçe çeviri Transkript
 5. Onaylı Türkçe çeviri Ders İçerikleri
 6. Onaylı Türkçe çeviri Disiplin Durum Belgesi (öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 7. Onaylı Türkçe çeviri Öğrenci Belgesi
 8. Kimlik fotokopisi
 9. Lise Diploması (Onaylı Fotokopisi)
 10. Yeni tarihli YÖK’ten Denklik Belgesi,
 11. Varsa daha önce hazırlık okuduğuna dair onaylı belge (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının yazılması gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOTLAR
Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
1- (a) Yurt dışındaki üniversiteye kaydolduğu yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS/LYS girmiş olmak,
(b) YGS/LYS sonuçlarına göre aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması.
(c) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren, yurt dışından yurt içine yapılacak yatay geçişlerde ilgili yıldaki ÖSYS kılavuzunda yer alan (Tıp – 40 bin, Hukuk – 150 bin, Mühendislik – 240 bin, Mimarlık – 200 bin, Öğretmenlik 240 bin) programlar için belirlenen başarı sırası aranacaktır.
2- ÖSYS asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen aşağıda belirtilen sınav türlerinden ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olmak,

 • SAT1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 puan)
 • Abitur (4 puan)
 • Fransız Bakaloryası ( Diploma notu en az 12)
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB en az 28)
 • Avusturya Matura Diploması ( Matura Reifezeugnis en çok 2)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita en az 70)

Başvuru evrakının farklı dilde olması durumunda noter tarafından Türkçe çeviri yapılması gerekmektedir.

Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1)
Başvuru Evrakı :

 1. Merkezi Puana Göre Yatay Geçiş Başvuru Formu (Form örneği için tıklayınız.)
 2. ÖSYS / DGS Sonuç Belgesi
 3. LYS Sonuç Belgesi
 4. DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Ön Lisans Diploması Örneği
 5. DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Onaylı Ön Lisans Transkripti
 6. Onaylı Transkript (Kapalı Zarfta) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 7. Onaylı Ders İçerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 8. Lise Diploması (Onaylı Fotokopisi)
 9. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
 10. Öğrenci Belgesi (Daha önce merkezi sınav puanı ile yatay geçiş yapmadığını ve kayıt tarihini gösterir ibarenin yer alması zorunludur)
 11. Kimlik Fotokopisi (T.C. ve K.K.T.C. uyruklular için nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportlarındaki resim ve kimlik bilgileri ile işlem gören sayfaların fotokopisi.)
 12. Varsa Daha Önce Hazırlık Okuduğuna Dair Onaylı Belge (Belge’de kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının yazılması gerekmektedir.)

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları ÖSYS Kontenjanlarına Göre Tespit Edilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: