Özel Eğitim Öğretmenliği

MENU

Özel Eğitim Bölümünün misyonu, çağdaş eğitim ortamları yaratarak zihin, işitme, görme engeli, otistik ve üstün zekalı öğrencilere okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim verecek çağdaş, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı, motivasyonu yüksek, evrensel değerler ile etik ilkelere sahip öğretmenler yetiştirmek, onlara özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırmak, lisansüstü eğitim olanaklarını sağlamak ve özel eğitime muhtaç bu bireylerin özellikleri ile onların ve öğretmenlerinin eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapmak ve yayınlamaktır.

Özel Eğitim Bölümünün vizyonu, özel eğitim alanında yüksek yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştiren, yürüttüğü bilimsel araştırmalar ve uygulamalar aracılığıyla ülke ve dünya çapındaki insanlığın refahı, mutluluğu ve bilimsel atılımları için bilgi üreten, saygın ve tercih edilen bir bölüm olmak ve diğer vakıf üniversitelerine özel eğitim programları konusunda öncülük etmektir.