Duyurular

KDV İADESİ İLE İLGİLİ DUYURU

16 Kasım 2020

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar'a aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir:
GEÇİCİ MADDE 7- (1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır.

Buna göre, yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı, 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %1olarak uygulanacaktır.

Bu karara göre, Üniversitemizde, 2020-2021 eğitim Öğretim yılı için 31/8/2020 den önce kayıt yenileyen öğrencilerimizin ödedikleri ücretlerden KDV iadesi yapılması söz konusu olmuştur.Bu öğrenciler için KDV iade tutarları teker teker hesaplanmış olup, öğrencilerin cari hesaplarına yansıtılmıştır.

Vadesi henüz gelmemiş taksiti olan öğrencilerimiz, taksit ödemelerini bu tutar kadar daha az ödeyebilirler. Vadesi geçmiş borcu olan öğrencilerimiz için bu tutar borçtan düşmektedir. Taksitlerini tamamlamış öğrencilerimiz için ise sırayla hesaplara iade işlemi yapılacaktır. Aşağıdaki forma giriş yaparak, hesaplanan KDV iadesini ve nasıl bir işlem uygulanacağını görebilirsiniz. İade işlemleri için, erken kayıt avantajlarından otomatik olarak yararlanmak için erken kayıt tutarına mahsup talimatı verebilirsiniz. Bu forma hesap bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

KDV İade Formu için tıklayınız.