Duyurular

Katma Değer Vergisi İndirimi Hakkında Bilgilendirme

31 Ağustos 2020

30 Ağustos 2020 tarihli 31229 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913) gereğince, Üniversitemiz tarafından KDV iadeleri yapılacak olup, çalışmalarımız devam etmektedir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar