Duyurular

Personel Hareketliliği Duyurusu

28 Mart 2017

ERASMUS + Personel Hareketliliği Başvuruları

2016-2017 akademik yılında üniversitemizden ERASMUS + personel hareketliliğine katılmak isteyen Okan Üniversitesi çalışanlarının başvurularını 14 Nisan 2017, Cuma gününe kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne yapmaları gerekmektedir.

Başvuru belgelerini görmek için tıklayınız.

Akademik ve İdari Personel için Genel Koşullar:

  1. Okan Üniversitesi kadrosunda tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak çalışıyor olmak.
  2. Programa katılmak isteyen tüm akademik ve idari personelin dersi vereceği/eğitim alacağı dilde en az B2 derecesinde dil becerisine sahip olması gerekmektedir. (Yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumu diploması yeterli belge olarak kabul edilir). Dil belgesi sunamayan ya da yetersiz dil düzeyine sahip başvuranlarla İngilizce mülakat yapılır.

Ders verme hareketliliği:

Aşağıdaki koşulları sağlayan ve ders verme hareketliliği için başvuracak öğretim elemanlarımızın, gitmek istedikleri kurumla yazışarak, gitmek istedikleri tarihlerin ve verecekleri derslerin kabul edildiğine dair bir davet mektubu almaları ve başvurularına aldıkları kabul belgesini de eklemeleri beklenmektedir. Hibe tutarının kısıtlılığı nedeniyle öngörülen toplam hareketlilik süresi 4 gün olarak planlanmalıdır.

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:

1) Erasmus programından kişisel olarak daha önce yararlanmamış olma
2) Erasmus programına daha önce katılmamış bir bölümden olma
3) Daha önce Erasmus çerçevesinde gidilmemiş bir ülke ya da üniversiteye gitme
4) Daha önce programdan yararlanılmış ise en eski tarihtekilere öncelik verme

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak akademik personel en az 8 saat ders vermekle yükümlüdür; hibe ödemeleri dersin fiilen gerçekleştiği gün sayısı temelinde yapılır.

Eğitim alma hareketliliği:

Eğitim alma hareketliliğine katılacak personelin, almak istedikleri eğitimin içeriğini ve zamanını gösteren bir belge ile başvurmaları zorunludur. Programdan yararlanmak isteyen idari personel Erasmus koordinatörlüğüne bağlı bulundukları birim yöneticisinin programa katılımlarını onaylayan bir belge de sunmaları gerekmektedir. Eğitim alma hareketliliğinde öncelik idari kadroya ve araştırma görevlilerine aittir.

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:

1) Daha önce değişime kişisel olarak katılmamış olmak
2) Daha önce programa katılmamış bir birimden olmak
3) Programın içeriğinin çalışma alanına uygun olması

Eğitim alma hareketliliğinin süresi asgari 2 iş günüdür. Alınacak eğitimin mesleki yeterlilikleri artıracak nitelikte olması gerekmektedir. İşletmeler için ikili anlaşma koşulu yoktur. Ayrıntılı bilgi için Personal Hareketliliği sayfasına başvurabilirsiniz.

Başvuruların değerlendirmesi Erasmus Koordinatörleri Komitesi tarafından yapılacaktır ve internetten ilan edilecektir.